Нашите проекти

Цялостна линия за боядисване
Въздуховоди-поглед отгоре
Сушилна кабина - детайл
Прорезна бояджийска кабина със сух филтър
Бояджийска кабина със сух филтър - страничен изглед
Бояджийска кабина със сух филтър 1
Бояджийска кабина със сух филтър 2
Бояджийска кабина със сух филтър 3
Боядисване на маса
Сушилна - детайл
Сушилна част - общ изглед
Цялостно бояджийско оборудване
Бояджийска кабина с хартиен филтър тип Андреа
Суха бояджийска кабина
Суха бояджийска кабина с отопление
Суха бояджийска кабина с отопление и сушилна
Сушилна част 1
Сушилна част 2
Проходна сушилна
Проходна сушилна камера 1
Кабина за темпериране
Кабина за темпериране - детайл
Автоматизиране на бояджийски участък
Суха бояджийска кабина - детайл
Боядисване със суха кабина с двойна филтрация
Подови решетки
Сушилна кабина с инфрачервен метод
Командно табло
Засмукващ вентилатор
Сушилна кабина
Боядисване
Детайл
автоматизиране на боядисване с подов конвейер
автоматизиране на бояджийно оборудване
Бояджийно
Бояджийно
Оборудвана малка кабина на крачета
автоматизирана инсталация за боядисване
Оборудвана кабина
боядисване  с двойна филтрация
стая за съхранение на бои
затворена бояджийска камера
затворена бояджийска камера 2
бояджийска камера c комбинирано долно и челно засмукване
бояджийска кабина с интегриран нагнетателен таван
аспирация
сушилня
Двукомпонентна инсталация на конзоли
автоматизиране с подов конвейр
L-образна 3-метрова с таванна циркулация
L-образна 2-метрова кабина
Пещи 200° - затворени
Пещи 200° - отворени
Смукателен въздуховод
Изходяща вентилация
Нагнетателна станция